Pyrrhura molinea

  • Deze vogel is niet tam (kweekvogel)
  • Geslacht: man (1-0) endoscopisch gesext met papieren
  • Kleur: blauw violet EF cinnamon kans split pineapple
  • Leeftijd: 2017, gesloten geringd

Meer info vragen over Pyrrhura molinea